עזרה - חיפוש

בדייטבר קיימים סוגי החיפוש הבאים: חיפוש לפי שם משתמש (או חלק ממנו), חיפוש מהיר, חיפוש מתקדם, חיפושים שמורים, וחיפוש לפי הדייט שלי. ניתן להתחיל כל חיפוש דרך הבר שלי או על ידי לחיצה על חיפוש בבר העליון.
מה זה חיפוש לפי שם ?
חיפוש לפי שם (או חלק ממנו) בעברית או באנגלית, יעלה עבורך את הפרופיל המבוקש ואת כל החברים בעלי כינוי דומה. תוצאה לא תתקבל במידה והחבר הקפיא את נוכחותו באתר, או החליף את הכינוי שלו.
מה זה חיפוש מהיר?
חיפוש מהיר הוא חיפוש לפי מאפיינים בסיסיים של טווח גילאים רצוי, ואזור מגורים. מאוחר יותר ניתן לשנות ולשכלל את מאפייני החיפוש ואף לשמור אותו בשם.
מה זה חיפוש מתקדם?
חיפוש מתקדם הוא חיפוש מפורט, הכולל פרטים אישיים כמו הופעה חיצונית, סגנון חיים, רקע וערכים. מגיעים אליו דרך לחיצה על חיפוש, הנמצא בבר העליון - ובכל פעם שרוצים ליצור חיפוש שמור.
מה זה חיפוש שמור?
חיפוש שמור הוא חיפוש שהגדרת את המאפיינים שלו וקראת לו בשם. למשל: הבלונדיניות, המעשנות, הקיבוצניקים, היפהפיות מהצפון, וכו'. בכל פעם שמריצים חיפוש שמור, עולים חברים העונים למאפייני אותו חיפוש.
איך שומרים חיפוש?
לאחר שערכת חיפוש מהיר או מתקדם, שים לב לתיבת ההודעה האומרת שמור את הגדרות החיפוש בשם.
איך מוחקים חיפוש שמור?
בקלות. נכנסים לדף החיפושים השמורים שלי ומוחקים את החיפוש הלא רצוי.
כמה חיפושים אפשר לשמור?
ניתן לשמור עד 8 חיפושים. במידה והגעת למספר זה, תוכל להחליף את אחד מהם בשם חדש, או פשוט לא לשמור את החיפוש (תוצאות בכל מקרה יתקבלו!).
מה זה חיפוש לפי הדייט שלי?
חיפוש ברירת המחדל. במידה ולא הגדרת חיפוש מהיר, מתקדם או שמור - יתקבלו התאמות אך ורק לפי המאפיינים שסימנת בדייט שלי שבפרופיל שלך.
למה אני מקבל מעט תוצאות?
אולי סימנת יותר מידי סעיפים כ"הכרחי" ב"דייט שלי", או בחיפוש המתקדם. אם כך, כדאי להרחיב מעט את ההגדרות, לדייק ולכוונן אותן עד שיתקבלו תוצאות.