פרטיות המשתמש

חברת "דייטבר" (להלן "החברה") אחראית לשמירת הפרטיות של המשתמשים באתר,

החברה נוקטת באמצעים רבים על מנת לאבטח את המידע האישי של המשתמשים באתר, אולם מאחר ומדובר באתר שמקושר לרשת האינטרנט העולמית, לא ניתן להגן על האתר באופן מוחלט והרמטי מפני חדירות של האקרים וגורמים עויינים. במילים אחרות: חרף מאמציה ואמצעי האבטחה הננקטים ע"י החברה, אין באפשרותה לערוב לכך שפרטים אישיים של המשתמשים, שלא נועדו לפרסום באתר או מחוצה לו, אכן יהיו חסינים בפני חדירות של צדדים שלישיים, או מכל סיבה אחרת.

אחריות החברה מתייחסת לשמירה על השם הפרטי, שם המשפחה, מספרי הטלפון וכתובת ה- e-mail של המשתמש, שלא יוצגו באתר כחלק מהפרופיל האישי של המשתמש.

להבדיל מן האמור לעיל, שם המשתמש (או כינויו, כפי שנבחר על ידו), וכן הפרופיל האישי שלו ותמונותיו (אם תתפרסנה באתר), יהיו גלויים לכל משתמשי האתר.

החברה לא תעביר לצד ג' - בתשלום או ללא תשלום - כל מידע אישי שמתייחס למי ממשתמשי האתר.

למרות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישיים לשם העברת הודעות מטעמה - למשתמשי האתר, או לשם הסבת תשומת לב המשתמשים להודעות ממתינות, שנשלחו אליהם ע"י משתמשים אחרים, וכיו"ב.

מאחר והודעות החברה עשויות להכיל גם מידע על מבצעים מיוחדים מטעמה או בשיתוף עם גורמי צד ג', משתמשים, שלא ירצו לקבל הודעות מעין אלה יוכלו להודיע על כך לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וחברות פרסום, מידע סטטיסטי, או מידע אחר, בתנאי שמידע זה לא יתייחס למשתמש בודד ולא יזהה את המשתמש באופן אישי או שמי.

חרף האמור לעיל, החברה תעמיד לרשות גורמים שלישיים, במידת הצורך, מידע אישי על משתמשים שפגעו בתנאי השימוש באתר או במשתמשים אחרים, או בכל דין.